Ciklusi vode u prirodi u trajanju oko 27 dana

  1. Kiše i vode u rijekama će kroz brojne vrtloge raspršiti energiju proizvedenu gravitacijskim pritiskom i u svom toku nositi razne minerale u tragovima
  2. Voda također prodire kroz mineralne slojeve Zemlje koja vodenim žilama se prenosi do podzemnih voda
  3. Zemlja je magnetosfera pa minerali u vodi bivaju magnetizirani i aktivirani
  4. Morske površinske struje su u stalnom vrtložnom kretanju i pune vodu morskim sedimentima​
  5. Sunce zrači vodu svojom elektromagnetskom energijom (fotonima) posebno dok isparava

Tokom svih procesa voda će biti izložena različitim vrstama zraćenja, energijama, vibracijama koje utjeću na njenu kvalitetu, a po nama još uvijek teško mjerljivo osim empirijski. Znamo da se mogu razložiti na:

  • magnetnu = zemaljsku
  • elektromagnetnu = sunčanu (i sazviježđa) ​
  • skalarnu = prostornu (vakuum)

Ako malo samo još promatramo…

Vrtlozi su neizostavni pokreti prirode i života

Prirodno kretanje tekućina u prirodi odvija se po dinamici spiralnog, zavojnog, vrtložnog kretanja. Ovo se kretanje događa i u smjeru kazaljke na satu i suprotno. Voda na taj način konstantno pretvara energiju u pokretu te će je kinetička energija uzrokovana gravitacijom energizirat, regenerirati, revitalizirati i osnažiti.

Identični obrasci i pojave u cijelom spektru svih dijelova nama znanog univerzuma (kao recimo zlatni rez) govori i ukazuje na Stvoritelja a nama signalizira i važnost prirodne žive vode.